Publiczne Przedszkole "Tęczowe Misie"
tel. kom. 500 642 760
teczowemisie8@gmail.com


Shadow1

 

Placówka jest czynna od 7.00 do 17.00 godziny

Publiczne Przedszkole „Tęczowe Misie ” znajduje się na ulicy Naramowickiej 244 Poznań,

tel.500-642-760. Jest miejscem, w którym zapewniamy dzieciom radość, bezpieczeństwo, profesjonalną, stałą opiekę i edukację.

 

Kadrę pedagogiczną stanowią pełne pasji Panie, które zapewniają opiekę wychowawczą i edukacyjną na najwyższym poziomie.

Placówka została zaprojektowana w trosce o zapewnienie aktywizującej, przyjaznej przestrzeni dla najmłodszych, zachęcającej do twórczej zabawy i odkrywania świata. Sale są przestronne i wyposażone w zabawki oraz przedmioty dostosowane do wieku dzieci, posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Głównym celem naszej placówki jest to, aby dzieci w niej przebywające były szczęśliwie. Kładziemy nacisk na indywidualny rozwój dziecka i staramy się pracować tak, aby każde dziecko mogło się rozwijać zgodnie ze swoim rytmem.

Przedszkole oferuje kameralną, domową atmosferę (tak potrzebną dzieciom w wieku przedszkolnym, które nie są jeszcze gotowe na zderzenie się z rzeczywistością dużej, masowej instytucji oświatowej) oraz wypracowane metody wychowawcze zapewniające możliwość harmonijnego rozwoju dzieci i bardzo dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia obowiązku szkolnego.

Przedszkole funkcjonuje jako dwie, mieszane wiekowo grupy  dzieci  (grupa  młodsza i grupa starsza) To szeroko i z powodzeniem stosowana w Europie i na świecie forma organizacji pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Praca w grupie mieszanej wiekowo jest jednym z założeń pedagogiki Marii Montessori, Rudolfa Steinera (twórcy pedagogiki waldorfskiej), Janusza Korczaka i wielu innych uznanych pedagogów. Pozwala ona na odnalezienie własnego miejsca w grupie każdemu dziecku bez względu na jego wiek kalendarzowy czy aktualny poziom rozwoju. Dzięki takiej organizacji społeczności przedszkolnej każde dziecko ma szansę sprawdzić się w bardzo różnych rolach: od tego, który potrzebuje jeszcze pomocy i potrafi ją przyjąć od innych przedszkolaków do lidera grupy, który imponuje innym swoją wiedzą i umiejętnościami, który potrafi zainicjować działania i sprawnie rozdzielić zadania konieczne do ich przeprowadzenia. Nic bardziej nie zachęca młodszych dzieci do wysiłku niż widok innych dzieci, które już jakąś umiejętność osiągnęły. Nic nie motywuje bardziej starszych przedszkolaków do wytężonej pracy i pogłębiania wiedzy niż oczy zapatrzonych w nie młodszych kolegów, którzy wierzą, że starszy potrafi.

Stosunkowo mała liczba podopiecznych przedszkola pozwala dobrze poznać każdego z nich, dostosować metody pracy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Umożliwia także bezpośrednią współpracę z rodzicami i niezwykle ułatwia adaptację dziecka w przedszkolu.

Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o programy

zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .