Publiczne Przedszkole "Tęczowe Misie"
tel. kom. 500 642 760
teczowemisie8@gmail.com


Shadow1

Ogłoszenia

 

 

 

Drodzy Rodzice !

Wielkimi krokami zbliża się  termin postępowania rekrutacyjnego na nowy rok szkolny 2022/2023

Poniżej w  załączniku znajduje się informator dla Rodziców.

Natomiast Rodzice dzieci uczęsczających już do naszego przedszkola wypełniają  deklarację  kontynuacji wychowania przedszkolego na nowy rok 2022/2023 oraz składają  w placówce w terminie  od 7marca do 11 marca 2022 roku.

 

Nasze Przedszkole po raz kolejny wzięło udział w akcji charytatywnej „Zimne Budy”. Wszystkim darczyńcom jeszcze raz bardzo dziękujemy .

 

Drodzy Rodzice!

 

Poniżej w załączniku znajdują się listy  kandydatów zakwalifikowanych,zakwalifikowanych przesuniętych do innych placówek  i kandydatów niezakwalifikowanych  w rekrutacji  uzupełniającej  do przedszkola na  rok 2021/2022

Rodzice/Opiekunowie prawni  kandydatów zakwalifikowanych są proszeni o dostarczenie podpisanych  potwierdzeń woli  dziecka do przedszkola terminie nieprzekraczalnym do 29.06.2021roku.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest  jednoznaczny z rezygnacją  przyjęcia dziecka do przedszkola.