Publiczne Przedszkole "Tęczowe Misie"
tel. kom. 500 642 760
teczowemisie8@gmail.com


Shadow1

Ogłoszenia

 

 

Drodzy Rodzice!

 

Poniżej w załączniku znajdują się listy  kandydatów zakwalifikowanych,zakwalifikowanych przesuniętych do innych placówek  i kandydatów niezakwalifikowanych  w rekrutacji  do przedszkola na roku 2021/2022

Rodzice/Opiekunowie prawni  kandydatów zakwalifikowanych są proszeni o dostarczenie podpisanych  potwierdzeń woli  dziecka do przedszkola terminie nieprzekraczalnym do 21.04.2021roku.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest  jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania  rekrutacyjnego.